Koulutusalat ja ammatit

Koulutusalat on jaoteltu yhdeksään luokkaan. Jokaisella koulutusalalla esitellään alan tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus, ammattikorkeakoulutus, yliopistollinen koulutus sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Koulutusten esittelysivuille on koottu linkkejä muun muassa koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin, alaan liittyviin ammatinkuvauksiin ja muihin lisätietoihin.

 

Jos et tiedä mille koulutusalalle jokin ammatti tai koulutus kuuluu, kannattaa käyttää Opintoluotsin A-Ö-hakemistoa tai hakua. Hakulaatikon ja linkin A-Ö-hakemistoon löydät jokaisen sivun yläreunasta.

Humanistinen ja kasvatusala»

Vapaa-ajan ohjaus, kielet ja kulttuurit, historia, kasvatustiede, psykologia, teologia, filosofia

Kulttuuriala»

Käsityö, muotoilu, kuvataide, teatteri, tanssi, musiikki, viestintä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala»

Liiketalous, johtaminen, tiedotus, markkinointi, oikeustiede, yhteiskunta- ja valtiotieteet, tulli

Luonnontieteiden ala»

Tietojenkäsittely, matematiikka, kemia, fysiikka, biologia, maantiede

Tekniikan ja liikenteen ala»

Teollisuus, koneet, sähkö, elektroniikka, rakentaminen, kuljetus, vaatetus, elintarvikkeet

Luonnonvara- ja ympäristöala»

Maa- ja metsätalous, kalatalous, puutarhatalous, ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala»

Sairaanhoito, kuntoutus, sosiaalityö, kauneudenhoito, terveystieteet, farmasia, lääketieteet

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala»

Kotitalous, hotelli- ja ravintola-ala, matkailuala, puhdistuspalvelut

 

Turvallisuusala»

Puolustusvoimat, rajavartiosto, poliisi, palo- ja pelastustoimi, vankeinhoito, vartiointi, nuohous

 

 

|
Päivitetty 19.3.2014 | Sivun alkuun