Erityispedagogiikka ja erityiskasvatus

Tutkinnot: Kasvatustieteen kandidaatti
Kasvatustieteen maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op/ 3 + 2 vuotta

Erityispedagogiikka pyrkii löytämään teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä, jotka soveltuvat vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten opettamiseen ja oppimiseen.

Työtehtävät ja -paikat

Erityispedagogiikkaa opiskellaan pääaineena muun muassa erityisopettajan koulutuksessa. Erityisopettaja työskentelee peruskoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Hän opettaa niitä lapsia, nuoria tai aikuisia, jotka psyykkisestä, fyysisestä tai muusta syystä tarvitsevat yleisopetuksen lisäksi erityisopetusta. Esiopetuksessa erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettaja, jonka koulutukseen sisältyy myös erityispedagogiikan opintoja.

Erityisopettaja voi hankkia pätevyyden myös erityisluokanopettajan virkoihin suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien opintoja. Lisäksi yliopistot järjestävät erillisiä erityisopettajan opintoja. 

Erityispedagogiikan opinnot antavat valmiuksia myös muihin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.


Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Erityispedagogiikkaa voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
kasvatustiede, opetusala

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja