Hoitotiede

Tutkinnot: Terveystieteiden kandidaatti
Terveystieteiden maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op/ 3 + 2 vuotta

Hoitotieteessä tarkastellaan terveyden ylläpitämistä ja ihmisen auttamista sairauden kohdatessa. Hoitotiede on kiinnostunut siitä, miten potilaita autetaan hoitotyön keinoin.

Hoitotieteessä voi suuntautua muun muassa opettajankoulutukseen, hoitotyön johtamiseen, preventiiviseen (ennaltaehkäisevään) hoitotieteeseen tai kliinisen hoitotieteen asiantuntijakoulutukseen. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittain.

Katso pohjakoulutusvaatimukset yliopistojen sivuilta.

Työtehtävät ja -paikat

Hoitotiedettä pääaineena opiskellut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Opettajaksi valmistunut työskentelee sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa hoitoalan opetus- ja koulutustehtävissä. Hoitotieteen opinnoissa on mahdollisuus pätevöityä muun muassa ylihoitajaksi, osastonhoitajaksi tai johtavaksi hoitajaksi.


Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Hoitotiedettä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
hoitoala, lääketiede, sairaanhoito, terveydenhoito

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 19.4.2013

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja