Ergonomia

Tutkinnot: Terveystieteiden kandidaatti
Terveystieteiden maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op/ 3 + 2 vuotta

Ergonomia tieteenalana tutkii ja kehittää työmenetelmiä, työvälineitä ja työympäristöä. Ergonomiaa ovat muun muassa työasennot, työvälineiden käytettävyys, työajat, työpaikan ihmissuhteet, tiimit ja johtaminen.

Työtehtävät ja -paikat

Ergonomiaa opiskellut työskentelee esimerkiksi työterveyden, -turvallisuuden ja työsuojelun asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.


Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopiston verkkosivuilta:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
fysioterapia, lääketiede

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Tietoa opinnoista


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja