Lastentarhanopettaja

Tutkinnot: Kasvatustieteen kandidaatti
Laajuus ja kesto: 180 opintopistettä/ 3 vuotta

Lastentarhanopettajan koulutuksessa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus tai muu soveltuva kasvatustieteellinen oppiaine. Varhaiskasvatuksessa perehdytään lasten kasvatukseen ja opettamiseen.

Työtehtävät ja -paikat

Koulutus antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Päiväkodissa työskentelevä lastentarhanopettaja tukee ja ohjaa lasten kasvua ja kehitystä sekä suunnittelee päiväkodin toimintaa.

Lastentarhaopettajan koulutuksesta voi jatkaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon suuntautuen joko yleiseen kasvatustieteeseen tai erityisesti varhaiskasvatukseen. Maisterin opinnot suorittanut voi suuntautua päivähoidon hallinto- ja johtotehtäviin, opetukseen tai tutkimukseen.


Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Lastentarhanopettajaksi voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
kasvatustiede

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja