Käsityönopettaja ja käsityötiede

Tutkinnot: Kasvatustieteen kandidaatti
Kasvatustieteen maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op/ 3 + 2 vuotta

Käsityönopettajan pääaineena on käsityötiede, kasvatustiede, käsityökasvatus tai tekstiilityö. Teknisen työn opettajan koulutuksessa pääaineena on käsityökasvatus. Käsityönopettajalla on maisterin tutkinto.

Helsingin yliopistossa on myös tekstiili- ja vaatetusalaan suuntautuva käsityötieteen koulutus, josta ei valmistu opettajaksi. Opinnoissa perehdytään käsityötieteen tutkimukseen ja käsitöiden suunnitteluun ja valmistukseen.

Työtehtävät ja -paikat

Käsityönopettaja työskentelee pääasiallisesti peruskoulussa, mutta saa pätevyyden opettaa myös ammatillisissa ja yleissivistävissä oppilaitoksissa sekä aikuisoppilaitoksissa. Lisäksi hän voi sijoittua käsityöalan tutkimus- ja neuvontatehtäviin.


Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Käsityönopettajaksi voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
kasvatustiede, käsityö, opetusala

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja