Lääkealan perustutkinto

Koulutusohjelmat: Apteekkialan koulutusohjelma; Lääketeknikko
Lääkealan koulutusohjelma; Farmanomi
Laajuus ja kesto: 120 opintoviikkoa/ 2-3 vuotta. Aikuiset näyttötutkintona 1-2 vuotta tai suoraan näyttökokeella.

Lääkealalta valmistuu lääketeknikkoja ja farmanomeja, jotka työskentelevät lääkehuollossa. Heidän työpaikkansa voi olla apteekki, sairaala-apteekki, sairaalan tai terveyskeskuksen lääkekeskus, lääketehdas tai lääketukku.

Apteekkialan koulutusohjelma

Lääketeknikko huolehtii apteekissa tavaroiden purusta ja varastoinnista. Hänen työhönsä sisältyy usein toimistotöitä ja reseptien kirjaamista. Lisäksi lääketeknikko huolehtii KELA- ja tiliasiakaslaskutuksesta sekä näyteikkunoiden ja asiakastilojen somistuksesta.

Lääkealan koulutusohjelma

Farmanomi voi erikoistua joko lääkkeiden valmistukseen, lääkekehitykseen tai lääketukkukauppaan.

  • Lääkkeiden valmistukseen erikoistunut farmanomi hallitsee muun muassa raaka-aineiden käsittelyn sekä lääkkeiden valmistusprosessissa tarvittavien laitteiden ja koneiden käytön. Hän voivat työskennellä lääketehtaiden tuotanto-osastoilla, sairaala-apteekeissa tai sopimusvalmistusapteekeissa.
  • Lääkekehitykseen erikoistunut farmanomi voi työskennellä assistenttina muun muassa lääkkeiden kliinisessä tutkimuksessa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.
  • Lääketukkukauppaan erikoistunut farmanomi varastoi, kerää ja pakkaa lääkkeitä ja muita tuotteita sekä huolehtii asiakaspalvelusta ja ostotoiminnasta.


Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
lääkehuolto

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Etsi muita vaihtoehtoja