Opettajan pedagogiset opinnot

Tutkinnot:
Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (35 opintoviikkoa / 60 opintopistettä) voivat olla maisterin tutkinnon sivuaineena, tai ne voidaan suorittaa tutkinnosta erillisenä opintokokonaisuutena.

Työtehtävät ja -paikat

Opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, kansanopistossa tai kansalaisopistossa. Muut opettajalta edellytettävät kelpoisuusvaatimukset voivat kuitenkin vaihdella oppilaitoksittain.


Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Opettajan pedagogisia opintoja voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
kasvatustiede, opetusala

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010

Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja