Käsi- ja taideteollisuus


Ammattitutkinnot

Aseseppäkisällin ammattitutkinto

Aseseppä valmistaa, korjaa ja huoltaa teknisesti korkealuokkaisia ja viimeisteltyjä aseita. Hän tuntee aseiden ja niiden käytön historiaa ja perinteitä sekä alalla käytettävät materiaalit ja työvälineet.

Työpaikat:
Aseiden ja niiden osien valmistus, korjaus-, huolto- sekä arviointitehtävät. Aseteollisuus, poliisi, puolustusvoimat, aseliikkeet, oma yritys.

 

Hopeasepän ammattitutkinto

Hopeaseppä valmistaa hopeaesineitä. Hän tuntee alan materiaalit, niiden ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet sekä jalometallien tarkastusta ja leimausta koskevan lainsäädännön.

Työpaikat: 
Alan teollisuus, hopeasepänverstaat, vähittäis- ja tukkukaupat, oma yritys

 

Kaivertajan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut toimii jalometallialalla kaivertajana. Hän tuntee tyylihistoriaa ja heraldiikkaa, metallien ja jalometallien ominaisuudet ja käytön sekä niiden tarkastusta ja leimausta koskevan lainsäädännön. Lisäksi hän tuntee tekstausta ja typografiaa. Hän osaa kaivertaa käsin ja koneella.

Työpaikat: 
Tutkinnon suorittanut työskentelee kaivertajana sekä monogrammien, sinettien, sinettileimojen, painolaattojen ja vaakunoiden suunnitteluun, valmistukseen ja korjaukseen liittyvissä tehtävissä alan yrityksissä.

 

Keramiikkakisällin ammattitutkinto

Keramiikkakisälli suunnittelee ja valmistaa keramiikkatuotteita ja niiden massoja ja lasitteita. Hän käyttää useita keramiikkatekniikoita, kuten dreijaus, kipsimuottien valmistaminen ja valutekniikka. Hänen osaamistaan on myös tuotekehitys ja markkinointi.

Työpaikat:
Keramiikka-alan pienteollisuus, keramiikkapajat, ohjaus- ja neuvontatyö, keramiikka-alan vähittäiskauppa, oma yritys.

 

Kiviseppäkisällin ammattitutkinto

Kiviseppäkisälli valmistaa kivituotteita lohkomalla ja leikkaamalla sekä muotoilemalla eri kivilajeja nykyaikaisilla ja perinteisillä tavoilla ja välineillä.

Työpaikat:
Kivialan yrityksissä tai itsenäisenä käsityöläisenä mm. seuraavilla aloilla: kaluste- ja sisustussuunnittelu, arkkitehtuuri, ympäristösuunnittelu ja miljöörakentaminen, kuvanveisto ja kuvataide tai korusuunnittelu.

 

Kultaajakisällin ammattitutkinto

Kultaajakisälli tekee kultauksia ja korjaa sekä entisöi vanhojen esineiden kultauksia. Hän työskentelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa. Hän hallitsee väri- ja tyylioppia ja tuntee museoiden käyttämät dokumentointitavat. Hän tuntee taidehistoriaa, kultauksen ja eri uskontokuntien historiaa.

Työpaikat:
Kultaus- ja entisöintitehtävissä yksityisissä yrityksissä, museoissa tai seurakunnissa.

 

Kultasepän ammattitutkinto

Kultaseppä valmistaa kultasepänalan tuotteita. Hän tuntee alan materiaalit, niiden ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet sekä jalometallien tarkastusta ja leimausta koskevan lainsäädännön.

Työpaikat:
Alan teollisuus, kultasepänliikkeet, oma yritys.

 

Käsityöntekijän ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa käsityöalan tuotteita tai palveluita usein itsenäisenä käsityöyrittäjänä mm. seuraavilla aloilla: taidekehystys, nukenvalmistus, köydenpunonta, korujen valmistus, emalityöt, taidelasin valmistus, huovutus tai kankaan kuviointi. Käsityöntekijä voi tarjota tuotteita, palveluita tai työsuorituksia. Tuotannossa käytetään myös koneita, mutta ei yhtä laajasti kuin massatuotannossa, ja yrityksen tuotesarjat ovat pieniä.

Työpaikat:
Käsityöyritykset sekä alan ohjausta ja neuvontaa tarjoavat yritykset, oma yritys.

 

Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

Lasinpuhaltajakisälli valmistaa puhaltamalla lasiesineitä. Hän tuntee valmistusprosessin lasinsulatuksesta valmiin tuotteen tarkastukseen ja jälkikäsittelyyn.

Työpaikat:
Käyttö- ja taidelasiteollisuus.

 

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

Luonnontieteellisen alan konservoija konservoi tieteellisesti ja taiteellisesti korkealuokkaisia ja luonnonmukaisia nisäkkäitä, kaloja, matelijoita ja sammakkoeläimiä ja rakentaa niiden elinympäristöjä. Hän preparoi kasveja, sieniä, hyönteisiä ja selkärangattomia. Hän suunnittelee ja toteuttaa luonnontieteellisen alan näyttelyitä.

Työpaikat:
Luonnontieteelliset museot, oma yritys. Työtehtävinä eläinten konservointi, kasvien preparointi sekä alan näyttelyiden ja kokoelmien rakentaminen, suunnittelu, uusiminen, kartoitus ja ylläpito.

 

Maalarin ammattitutkinto

Maalari tekee ammattilaisen tarkkuudella suuntautumisensa mukaisesti uudisrakennus tai korjausrakennusmaalausta tai julkisivujen korjausta ja maalausta. Hän tapetoi, ruiskumaalaa, tekee lattian pinnoitusta, tasoitetöitä, koristekuviointia, asentaa vedeneristyksiä, rappaa ja kunnostaa julkisivuja sekä tekee maalarin laatoitus-, matto- ja entisöintitöitä.

Työpaikat:
Maalaus- ja pintakäsittelyalan yritykset, teollisuuslaitosten vastaavien töiden yksiköt, oma yritys.

 

Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto

Mallinrakentajakisälli tekee erilaisilla tekniikoilla ja menetelmillä pienoismalleja, joilla hän hahmottaa kolmiulotteisia muotoja, kappaleita ja tiloja sekä näiden keskinäisiä suhteita, liikkeitä ja muutoksia.

Työpaikat:
Teollisuus, muotoilu- ja arkkitehtuuritoimistot, museot, tutkimuslaitokset,
teatteri, oma yritys.

 

Puusepänalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaja tuntee puusepänalan tuotteen valmistusprosessin. Hän voi erikoistua jollekin mm. seuraavista aloista: koristeveisto, intarsia, sorvaus, taidekehystys, puusepänalan tuotteiden korjaaminen ja entisöinti, puusepänalan tuotteen valmistus, puusepänalan terä- ja laitehuolto.

Työpaikat:
Puusepän- tai huonekaluteollisuus, alan vähittäis- ja tukkukaupat, oma yritys.

 

Restaurointikisällin ammattitutkinto

Restaurointikisälli restauroi rakennuksia tai niiden osia perinteisiä työtapoja ja soveltuvin osin uusia työmenetelmiä käyttäen. Restauroijakisälli valitsee jonkin seuraavista vaihtoehdoista: puurakenteiden, kivirakenteiden, pintakäsittelyn tai metallirakenteiden restaurointi. Ennen varsinaista restaurointityötä hän hankkii tietoa kohteesta, sen iästä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta, tunnistaa kohteen vauriot, päättelee niiden syyt, tekee ehdotuksia korjaustavoista ja dokumentoi kohteen. Hän toimii yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työpaikat:
Restaurointialan yritykset, oma yritys. Asiakkaina mm. seurakunnat, kunnat, museot tai yksityiset henkilöt

 

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Tutkinnon suorituskieli on saame. Saamenkäsityökisälli tuntee saamenkäsityön eli duodjin perinteet ja merkityksen saamenkulttuurissa. Hän voi suuntautua vaatetukseen (saamenpuku ja asusteet, nahka- tai turkistuote, tiuhta- ja punontatyö, erityistekniikat ja kudontatyö) tai esineiden valmistukseen (pahkatyö, puutyö, luu- ja sarvityö, jalometallityö, juurityö, työvälineet ja kuljetusvälineet). Saamenkäsityökisälli suunnittelee ja valmistaa sekä perinteisten että uusien mallien mukaisia tuotteita.

Työpaikat:
Saamenkäsitöiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta-, myynti- ja markkinointiyritykset, oma yritys.

 

Seppäkisällin ammattitutkinto

Seppäkisälli voi erikoistua sepäksi tai puukkosepäksi. Seppä valmistaa takomalla tuotteita ja työskentelyssä vaadittavia työkaluja. Puukkoseppä takoo puukon ja valmistaa tupen ja siihen liittyvät pienimuotoiset puu- ja nahkatyöt.

Työpaikat:
Sepänpajat ja -verstaat, ohjaus ja neuvontatyö, oma yritys.

 

Sisustusalan ammattitutkinto  

Tutkinnon suorittanut on erikoistunut yhteen seuraavista sisustusalan kohteista: sisustus- ja huonekalutekstiilit, sisustusrakentaminen, laivasisustusasennus tai kalusteet. Hän tuntee tilan ja valaistuksen vaikutukset sisustuksessa ja on perehtynyt materiaali- ja kalustetyyppeihin. Hän tuntee rakennus- ja sisustusperinnettä. Hän osaa tulkita ja laatia rakennuspiirustuksia.

Työpaikat:
Työtehtävät liittyvät sisustus- ja huonekalutekstiileihin, sisustusrakentamiseen, laivasisustamiseen, kalusteisiin, stailaamiseen tai sisustusmyyntityöhön yhteistyössä muiden alan ammattilaisten ja sisustussuunnittelijoiden kanssa. Vähittäis- ja tukkukaupat, oma yritys.

 

Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

Soitinrakentajakisälli valmistaa, korjaa, säätä tai huoltaa näppäily- ja jousisoittimia sekä harmonikkoja.

Työpaikat: 
Soitinrakennusyritykset, oma yritys.

 

Tekstiilialan ammattitutkinto

Käsi- ja taideteollisen tekstiilin valmistaja suunnittelee ja valmistaa monipuolisesti tekstiilialan tuotteita, palveluja tai työsuorituksia. Yrityksen tuotesarjat ovat melko pieniä. Tuotteen viimeistelyssä käsityön osuus on merkittävä. Tutkinnon suorittanut osoittaa osaamisensa jollain tietyllä, rajatulla ammatti-alalla. Näitä voivat olla mm. kankaan kuviointi, huovutus, neuleiden valmistus, kudonta, tekstiilituotteen valmistamisen ohjaus ja tekstiilialan palvelujen tarjoaminen.

Työpaikat: 
Tekstiilituotteiden tai -palvelujen suunnittelu ja valmistus yhteistyössä mm. matkailualan, hyvinvoinnin, museoiden, teattereiden ja muiden käsityöläisten kanssa, ohjaus- ja neuvontatyö, alan myymälät, oma yritys.

 

Vaatetusalan ammattitutkinto

Kaavoittajakisälli kaavoittaa ja kuosittelee vaatteita. Mekaanikkokisälli kokoaa, asentaa, korjaa, huoltaa ja säätää alan koneita ja laitteita. Modistikisälli suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa asusteita kuten päähineitä ja somisteita arkeen ja juhlaan. Neuleenvalmistajakisälli suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa neuletuotteita neulekoneilla. Ompelijakisälli suunnittelee, kaavoittaa ja ompelee vaatteita naisille, miehille ja lapsille sekä sisustus- ja muita ommeltavia tuotteita arkeen ja juhlaan. Vaatturikisälli suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa vaatturin tavoin lähinnä miesten pukuja, mutta myös naisten jakkupukuja tai esim. hääpukuja tilaustyönä yksittäisille asiakkaille, teatteri- ja elokuvatuotantoihin, arkeen ja juhlaan.

Työpaikat:
Vaatetusalan pienteollisuus, teatteri- ja elokuvatuotannot, vaatetusalan myyntityö, tapahtuma- ja elämystuotanto, ohjaus- ja neuvontatyö, oma yritys.

 

Veneenrakentajan ammattitutkinto

Veneenrakentaja käyttää puuta, lujitemuovia ja metallia tai muita materiaaleja, puolivalmisteita ja liimoja veneenrakennuksessa.

Työpaikat:
Veneiden valmistukseen, huoltoon ja korjaukseen liittyvät tehtävät veneveistämöissä, oma yritys.

 

Verhoilijan ammattitutkinto

Verhoilija erikoistuu teollisten tuotteiden verhoiluun tai perinteisin menetelmin tapahtuvaan yksittäisten tuotteiden verhoiluun. Verhoiltavana voi olla mm. ajoneuvojen ja laivojen sisätilat sekä huonekalut. Verhoilijan työhön kuuluu verhoiltavien tuotteiden runkorakenteiden ja pintakäsittelyn korjaus.

Työpaikat: 
Verhoomot, huonekaluteollisuus, ajoneuvo- ja laivateollisuus, ohjaus- ja neuvontatyö, oma yritys.

 

Erikoisammattitutkinnot

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

Aseseppämestari suunnittelee ja valmistaa aseita. Hän tuntee alansa tuotekehitysprosessin eri työvaiheineen ja menetelmineen. Hän hallitsee aseen muotoilun sekä laatii aseiden rakennusta varten työpiirustuksia ja erilaisia esityskuvia. Hän toimii esimiehenä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Työpaikat:
Aseiden ja niiden osien tuotekehitys-, suunnittelu-, valmistus-, korjaus-, huolto- sekä arviointitehtävät, johto- tai työnjohtotehtävät. Aseteollisuus, poliisi, puolustusvoimat, aseliikkeet, oma yritys.

 

Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto

Hopeaseppämestari suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia hopeaesineitä valitsemallaan erikoistumisalalla. Hän tuntee alan historiaa ja hyödyntää työssään eri kulttuurien ja aikakausien tyylejä, kuvataiteita, muotia ja tapakulttuuria.

Työpaikat:
Hopeaesineitä valmistavat, korjaavat, myyvät ja markkinoivat yritykset, oma yritys.

 

Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto

Kaivertajamestari suunnittelee ja muotoilee kaiverrustyönsä. Hän piirtää, valokuvaa, dokumentoi, tekee hahmomalleja ja prototyyppejä. Hän hyödyntää työssään eri kulttuurien ja aikakausien tyylejä ja tyylihistoriaa sekä kaiverrusalan yhteyksiä kuvataiteisiin, graafisen alan historiaan ja tapakulttuuriin.

Työpaikat:
Monogrammeja, sinettejä, sinettileimoja, painolaattoja ja vaakunoita suunnittelevat, valmistavat ja korjaavat yritykset, oma yritys.

 

Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
 

Keramiikkamestari suunnittelee ja valmistaa pienteollisia tai käsityönä tehtyjä keramiikkatuotteita ja niiden massoja ja lasitteita. Hän erikoistuu keramiikka-alan tuotekehitykseen, tuotantotekniikkaan tai studiotyöhön. Hän toimii myös esimiehenä tai työnjohtajana.

Työpaikat: 
Keramiikkateollisuuden vaativat ammattitehtävät, keramiikkapajat, alan myyntityö, oma yritys.

 

Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalalla työskentelevä kiviseppämestari suunnittelee ja valmistaa yksittäisiä kivialan tuotteita tai pieniä sarjatöitä. Hän on perehtynyt esinesuunnitteluun ja valmistukseen, kaluste- ja sisustussuunnitteluun, arkkitehtuuriin, ympäristösuunnitteluun ja miljöörakentamiseen, kuvanveistoon ja kuvataiteeseen tai korusuunnitteluun.

Työpaikat:
Pienteollisuudessa kivialan yritykset, oma yritys.

 

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

Kultaajamestari tekee kultauksia ja korjaa sekä entisöi vanhojen esineiden kultauksia. Hän tekee kunto- ja vauriokartoituksia sekä laatii korjaussuunnitelmia. Hän tuntee taidehistoriaa sekä kultauksen ja eri uskontokuntien historiaa. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työtä sekä toimia työnopastajana.

Työpaikat:
Kultaus- ja entisöintitehtäviä tekevät yritykset, taidemuseot, seurakunnat, oma yritys.

 

Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto

Kultaseppämestarin työn suunnittelussa ja valmistuksessa korostuvat muotoilu ja kuvallinen ilmaisu. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työtä, dokumentoida ja markkinoida tuotteitaan sekä toimia esimiehenä ja yrittäjänä.

Työpaikat:
Kultaseppämestarin, jalokivi-istuttajan, ateljeekultasepän tai mallikultasepän tehtävät alan teollisuudessa, oma yritys.

 

Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

Lasinpuhaltajamestari suunnittelee, valmistaa ja markkinoi käsiteollisia ja teollisia lasinpuhallustekniikalla valmistettuja tuotteita.


Työpaikat:
Käyttö- ja taidelasiteollisuus

 

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

Maalarimestari suunnittelee, toteuttaa, ohjaa ja valvoo rakennusmaalaustöitä. Hän hallitsee työn organisoinnin ja johtamisen, kustannuslaskennan ja toiminnan suunnittelun tai hän on erikoistunut tekemään huonekalujen entisöintiä, rakennusten entisöintimaalauksia, koristemaalauksia tai kipsitöitä.

Työpaikat:
Maalausurakointiliikkeet, teatteri- ja elokuvatuotannot, oma yritys.

 

Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

Mallinrakentajamestari tekee erilaisilla tekniikoilla ja menetelmillä pienoismalleja, joilla hän hahmottaa kolmiulotteisia muotoja, kappaleita ja tiloja sekä näiden keskinäisiä suhteita, liikkeitä ja muutoksia. Hän on erikoistunut tuotekehitysprosessiin tai yrittäjyyteen. Hän toimii myös esimiehenä ja työnohjaajana.

Työpaikat:
Teollisuus, muotoilu- ja arkkitehtuuritoimistot, museot, tutkimuslaitokset, teatteri, oma yritys.

 

Puusepänalan erikoisammattitutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalalle erikoistunut puuseppämestari hallitsee laaja-alaisesti puuseppäalan materiaalit ja pystyy suunnittelemaan ja valmistamaan monipuolisesti vaativia alan tuotteita. Hän toimii myös esimiehenä ja työnohjaajana.

Työpaikat:
Puusepänverstaat, puusepän- ja huonekaluteollisuus, oma yritys, ohjaus- ja neuvontatyö.

 

Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

Restaurointimestari restauroi puurakenteita, kivirakenteita, metallirakenteita ja pintakäsittelyä. Hän tekee tarvittavat vauriokartoitukset ja dokumentoinnit ja osaa tulkita piirustuksia ja muita kohteen asiakirjoja. Hän toimii yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työpaikat:
Vaativia restaurointitöitä ja teknistä neuvontaa tarjoavat yritykset, oma yritys. Asiakkaina mm. seurakunnat, kunnat, museot tai yksityiset henkilöt.

 

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorituskieli on saame. Saamenkäsityömestari hallitsee laajasti saamenkäsityötuotteiden eli duodjin suunnittelun ja valmistuksen. Hän tuntee duodjin arvot, perinteen ja kulttuurisen merkityksen. Hän kykenee toimimaan alan perehdyttäjänä.

Työpaikat:
Saamenkäsityötuotteiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointiyritykset, oma yritys.

 

Seppämestarin erikoisammattitutkinto

Seppämestari erikoistuu seppämestariksi tai puukkoseppämestariksi. Hän takoo korkeatasoisia käyttö- ja taide-esineitä. Hän osaa suunnitella tuotannon ja tuotteet sekä dokumentoida ja markkinoida niitä.

Työpaikat:
Sepänpajat ja -verstaat, ohjaus ja neuvonta, oma yritys.

 

Sisustusalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, hinnoitella, johtaa ja toteuttaa sisustusprojekteja. Hän erikoistuu yhteen seuraavista: sisustus- ja huonekalutekstiilit, sisustusrakentaminen, sisäpintakäsittelyt, kalusteet tai laivasisustusasennus.

Työpaikat:
Sisustusalan yritykset, myynti- ja markkinointitehtävät, oma yritys.

 

Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

Soitinrakentajamestari suunnittelee, rakentaa, korjaa ja huoltaa näppäily- ja jousisoittimia sekä harmonikkoja. Hän työskentelee alansa työnjohto- ja esimiestehtävissä.

Työpaikat:
Soitinrakennusyritykset, oma yritys.

 

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa, asentaa, hoitaa ja huoltaa monipuolisesti tekstiili- ja sisustusalan tuotteita. Tekstiilituotteen valmistus on käsityövaltaista työtä, jossa hyvän materiaalituntemuksen lisäksi vaaditaan kädentaitoja sekä esteettistä, visuaalista ja kulttuuriosaamista.

Työpaikat:
Käsi- ja taideteollisuusala, ohjaus- ja neuvontapalvelut, myynti- ja markkinointitehtävät, oma yritys.

 

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

Mallimestari mitoittaa, kaavoittaa, muotoilee, sovittaa ja sarjoo vaatteita käsin ja tietokoneella. Mekaanikkomestari huoltaa vaatetusteollisuudessa koneita ja laitteita sekä tekee laitehankintoja. Modistimestari valmistaa päähineitä, muita asusteita ja somisteita arkeen ja juhlaan. Neulemestari suunnittelee, valmistaa ja markkinoi neuletuotteita ja -mallistoja. Ompelijamestari suunnittelee, kaavoittaa ja ompelee vaatteita ja mallistokokonaisuuksia erilaisille asiakasryhmille. Pukeutumisneuvoja auttaa asiakasta löytämään sopivia vaatteita ja asukokonaisuuksia haastaviin käyttötarkoituksiin ja tilaisuuksiin.

Vaatetusalan huippuosaaja tuntee oman ammattialansa kangas-, lanka- ja lisätarvikemateriaalit sekä niiden käyttöominaisuudet. Hän laatii tuotteille hoito-ohjeet. Hän toimii taitavasti asiakkaiden kanssa. Hän seuraa muotia tiedostaen laadun ja ajattomuuden merkityksen pitkäikäisissä tuotteissa.

Työpaikat:
Studio-ompelimot, vaatturiliikkeet, teatteri- ja elokuvatuotannot, malliompelimot vaatetusteollisuudessa, elämys- ja teematapahtumat, vähittäismyynti, alihankinta, työnjohto- ja esimiestehtävät, oma yritys.

 

Venemestarin erikoisammattitutkinto

Venemestari suunnittelee, rakentaa, huoltaa ja korjaa puu-, lujitemuovi- tai metalliveneitä. Hän toimii venemestarina esimies- tai työnjohtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Työpaikat:
Veneveistämöt, veneenrakennusyritykset, työnjohtotehtävät, oma yritys.

 

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

Verhoilijamestari erikoistuu teollisten tuotteiden verhoiluun tai perinteisin menetelmin tapahtuvaan yksittäisten tuotteiden verhoiluun. Verhoiltavana voivat olla ajoneuvojen ja laivojen sisätilat sekä huonekalut. Verhoilijan työhön kuuluu verhoiltavien tuotteiden runkorakenteiden ja pintakäsittelyn korjaus. Verhoilijamestari toimii usein esimiehenä tai työnohjaajana.

Työpaikat:
Verhoomot, huonekaluteollisuus, ajoneuvo- ja laivateollisuus, esimiestehtävät, ohjaus- ja neuvontatyö, oma yritys.

 Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
käsityö, sisustus

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 28.1.2014

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Etsi muita vaihtoehtoja