Sosiaaliala

Tutkintonimikkeet: Sosionomi (AMK)
Tutkinnot: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus ja kesto: 210 opintopistettä/ 3,5 vuotta

Sosionomi voi suuntautua sosiaalialan eri osa-alueille:

  • varhaiskasvatukseen
  • nuorisotyöhön
  • lastensuojeluun
  • mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön
  • monikulttuuriseen työhön
  • vanhustyöhön
  • vammaistyöhön
  • kuntoutukseen.

Varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön tai lastensuojeluun suuntautunut sosionomi työskentelee ohjaus- ja kasvatustehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, lastenkodissa tai koulukodissa. Lisäksi työpaikkoja on kansalaisjärjestöissä ja kuntien nuorisotoimissa.

Maahanmuuttajien, vanhusten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten parissa sosionomin työ on asiakkaiden hoitoa, ohjausta, sosiaalista kuntoutusta ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Työpaikkana on esimerkiksi vastaanottokeskus, kehitysvammalaitos, kotipalvelu tai katkaisuhoitolaitos.

Sosiaalialan koulutuksesta tarjotaan koulutusta myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtäviin. Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden kirkon diakonian virkoihin. Kristillisen lapsi- ja nuoristotyön suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden puolestaan kirkon nuorisotyönohjaajan virkoihin.      Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
lastenhoito, mielenterveystyö, nuorisotyö, sosiaaliala, vammaistyö, vanhustyö

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 13.1.2014

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja