Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koulutusohjelmat: Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
Ensihoidon koulutusohjelma
Kuntoutuksen koulutusohjelma
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma
Vammaistyön koulutusohjelma
Vanhustyön koulutusohjelma
Laajuus ja kesto: 120 opintoviikkoa/ 2-3 vuotta. Aikuiset näyttötutkintona 1-2 vuotta tai suoraan näyttökokeella.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen lähihoitajan työ sisältää käytännön hoito- ja hoivatyötä, kasvatusta, kuntoutusta ja asiakaspalvelutehtäviä. Työn lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen.

Lähihoitajan työpaikkana voi olla esimerkiksi asiakkaan koti, sairaala, terveyskeskus, päiväkoti, hoitolaitos, hammaslääkäriasema tai ambulanssi. Lähihoitajat voivat toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työskennellä ulkomailla.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma

Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotossa, vuodeosastolla, poliklinikalla tai saneluiden kirjoitusyksikössä. Potilasvastaanotossa hän esihaastattelee potilaita ja huolehtii ajanvarauksista. Hän voi myös kirjoittaa puhtaaksi sairauskertomuksia ja lausuntoja.

Ensihoidon koulutusohjelma

Ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla, kirurgisella poliklinikalla tai leikkausosastolla. Hän vastaanottaa potilaita ja osallistuu heidän hoitoonsa. Lisäksi lähihoitaja voi työskennellä perustason hoitotehtävissä ambulanssissa esimerkiksi sairaankuljettajana.

Kuntoutuksen koulutusohjelma

Kuntoutukseen erikoistunut lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi asiakkaan kotona, sairaalassa, toimintakeskuksessa, kuntoutumislaitoksessa tai terveyskeskuksessa. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa sekä apuvälineiden käytössä. Lisäksi lähihoitaja antaa asiakkaalle tuki- ja liikuntaelimistön hoitoja, kuten hierontaa.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma

Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja voi työskennellä lastentarhassa, perhepäivähoitajana kotona, koululaisten iltapäiväkerhossa, lastenkodissa tai koulunkäyntiavustajana koulussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa lasten päivähoitoa sekä ohjaa lasten toimintaa ja leikkiä. Sairaalassa työskentelevä lähihoitaja huolehtii lasten ja nuorten perussairaanhoidosta.

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma

Koulutusohjelmasta valmistuneen lähihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat psykiatriset sairaalat, päivätoimintakeskukset, kuntoutuskodit, vanhusten hoitolaitokset, päihdehuollon yksiköt ja asumispalveluyksiköt. Lähihoitaja hoitaa ja kuntouttaa mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita tai huumeiden ja päihteiden käyttäjiä kuuntelemalla, tukemalla ja auttamalla jokapäiväisissä toimissa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma

Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja osallistuu sairauksien hoitoon ja huolehtii ihmisten perustarpeista kuten ruokailusta, hygieniasta ja muusta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä lääkäriasemalla, vanhainkodissa, palvelutalossa, kotipalvelussa tai kotisairaanhoidossa.

Suun ja hampaiden hoidon koulutusohjelma

Hampaiden hoitoon suuntautunut lähihoitaja avustaa hammaslääkäriä tutkimuksissa ja hoidossa, sekä huolehtii vastaanoton toimivuudesta. Hän työskentelee terveyskeskuksen hammashoitolassa, hammaslääkärin yksityisvastaanotolla tai hampaiden hoitoon erikoistuneella klinikalla.

Vammaistyön koulutusohjelma

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja avustaa vammaisia arkipäivän askareissa ja auttaa suoriutumaan erilaisista tehtävistä. Hän järjestää viriketoimintaa ja voi osallistua myös kuntoutukseen. Lähihoitaja voi työskennellä vammaisen kotona, palvelutalossa, työ- tai toimintakeskuksessa, perhekodissa, vammaisjärjestössä tai vammaisten hoitolaitoksessa.

Vanhustyön koulutusohjelma

Vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja voi työskennellä kotipalvelussa, päiväkeskuksessa, päiväsairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai sairaalassa. Kodinhoidossa työskentelevä lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta ja arkipäivän askareista sekä avustaa asioinnissa kodin ulkopuolella. Laitoksessa työskentelevä lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, ruokailusta ja lääkkeiden antamisesta sekä virikkeiden järjestämisestä.Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
ensihoito, hammashuolto, hoitoala, kuntoutus, lastenhoito, mielenterveystyö, nuorisotyö, sairaanhoito, vammaistyö, vanhustyö

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 23.8.2010