Kulttuuriala

Kulttuuriala on käytännön kulttuurityötä, taiteen tekemistä, ohjausta ja opetusta. Alaan kuuluvat muun muassa informaatiotieteet, musiikki, teatteri, tanssi, kuvataide, sirkus, viestintä sekä käsi- ja taideteollisuus. Kulttuurialalla tuotetaan elämyksiä ja palveluita, jotka lisäävät elämän laatua. Alan osaajille on ominaista esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot sekä yritystoiminta.


Löydät ajantaisen tiedon korkeakoulujen koulutuksista ja niihin hakemisesta Opintopolusta» ja korkeakoulujen omilta sivuilta.

 

|
Päivitetty 1.4.2014 | Sivun alkuun

Lisätietoa ammatillisista tutkinnoista

Lue lisää koulutukseen hakemisesta